نویسنده = رمضانی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از شاخص های تحمل در تعیین بهترین روش مقاوم سازی ذرت علوفه ای هیبرید 540 به تنش خشکی در سطوح مختلف کود فسفر

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 239-251

مهدی رمضانی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ مظفر شریفی؛ محمدرضا چائی چی