نویسنده = عبداللهی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع و شناسایی صفات موثر بر عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت شرایط عدم تنش و تنش رطوبتی آخر فصل

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 155-173

سید سعید موسوی؛ مهدی زاهدی نو؛ مهرداد چایچی؛ محمد رضا عبداللهی