نویسنده = میری‌کندری، منیر
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش شوری بر خصوصیات ریشه ارقام جو Sahara 3771 (متحمل) و Clipper (حساس) به شوری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 175-184

منیر میری‌کندری؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ علی بنده‌حق