نویسنده = نصراله زاده، صفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های گندم و علف‌های هرز در کشت مخلوط گندم- نخود تحت مدیریت نیتروژن در کشت دیم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 247-259

عبدالوهاب عبدالهی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ صفر نصراله زاده