نویسنده = پارسا، سهیل
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین ترکیب آللی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با صفات کیفی دانه در برخی از ارقام گندم نان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 199-209

صادق قریشی؛ علی ایزانلو؛ سهیل پارسا؛ محمد قادر قادری