نویسنده = زارع مهرجردی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی مراحل رشد و نمو لاین اینبرد B73 ذرت با استفاده از مدل DSSAT-CSM-CERES-Maize

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 239-250

محمد رحمانی؛ محسن زواره؛ آیدین حمیدی؛ گریت هوگنبوم؛ محمد زارع مهرجردی