نویسنده = تقی زاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تحمل به شوری تعدادی از ژنوتیپ‌های برنج تحت شرایط غرب استان گیلان (آستارا)

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 31-41

فرزین سعیدزاده؛ رضا تقی زاده؛ الشاد قربان اف