نویسنده = نوروزی، مجید
تعداد مقالات: 2
1. رابطه الگوی نواری HMW-GS با صفات کیفیت نانوایی در لاین‌های اینبرد نوترکیب حاصل از تلاقی ارقام گندم زاگرس و نوراستار

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 185-194

نسرین اکبری؛ سید سیامک علوی کیا؛ مجید نوروزی؛ مصطفی ولیزاده


2. تنوع آللی ژن های زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین در گندم‌های پاییزه بومی ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 65-77

فاطمه شریعت؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ مجید نوروزی؛ مصطفی ولی زاده