نویسنده = علی حسین طایفه، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عمل ژن های کنترل کننده صفات مرتبط با کیفیت پخت دانه در ارقام برنج

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 17-31

بابک ربیعی؛ سمیه علی حسین طایفه