نویسنده = مجیدی مهر، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی صفات بیوشیمیایی و شیمیایی ژنوتیپ‌های مختلف برنج تحت تنش شوری

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 45-58

احمد مجیدی مهر؛ رضا امیری فهلیانی؛ اسد معصومی اصل