نویسنده = مسکرباشی، موسی
تعداد مقالات: 1
1. اثر نوع و مقادیر مختلف کود پتاسیم بر صفات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم گندم دوروم تحت شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 177-187

سیدمحمد علوی متین؛ افراسیاب راهنما؛ موسی مسکرباشی