نویسنده = دباغ محمدی نسب، عادل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های گندم و علف‌های هرز در کشت مخلوط گندم- نخود تحت مدیریت نیتروژن در کشت دیم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 247-259

عبدالوهاب عبدالهی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ صفر نصراله زاده


2. بررسی رقابت درون و برون گونه‌ای در اجتماع گندم (Triticum aesticium ) و یولاف وحشی (Avena fatua) با استفاده از مدل عکس عملکرد و شاخص های رقابتی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 137-147

فرشاد سرخی لـله لو؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ جلیل شفق کلوانق؛ مجتبی فاتح