نویسنده = دواتگر، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. افزایش دقت برآورد منطقه ای عملکرد برنج با ارتقای قدرت تفکیک مکانی داده های ماهواره ای شاخص سطح برگ در مدل گیاهی VSM

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 209-221

شیدا مختاری؛ نادر پیرمرادیان؛ مجید وظیفه دوست؛ ناصر دواتگر