نویسنده = ترنگ، علیرضا
تعداد مقالات: 2
2. مکان‌یابی چندصفتی QTLها برای شاخص‌های تحمل به خشکی در برنج

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 107-121

مهدی رحیمی؛ حمید دهقانی؛ بابک ربیعی؛ علیرضا ترنگ