نویسنده = کمال جمشیدی
تعداد مقالات: 1
1. پهنه بندی توان اکولوژیک کشت ذرت با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شهرستان بوکان

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 85-100

محمود فال سلیمان؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محمدعلی بهدانی؛ کمال جمشیدی