نویسنده = فریماه امیدی
تعداد مقالات: 1
1. اشتقاق توابع تولید محصول برای برآورد آب مجازی و قیمت آب آبیاری گندم

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 131-143

فریماه امیدی؛ مهدی همایی