کلیدواژه‌ها = وزن خشک
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثر تنش شوری و کم آبی بر رشد و محتوای سدیم و پتاسیم گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 465-476

محمود عطارزاده؛ محسن موحدی دهنوی؛ محمد رضا غفاریان هدش


2. تأثیر اندازه بذر بر سرعت ظهور، شاخص های جوانه زنی، رشد گیاهچه و عملکرد چهار رقم گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 67-82

متین فروزی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ مسعود اصفهانی؛ محمد ربیعی