کلیدواژه‌ها = گندم دوروم
تعداد مقالات: 3
1. شبیه سازی ماکروسکوپیک واکنش گندم دوروم به شوری طی دوره رشد رویشی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 319-331

سارا حسینی؛ وحیدرضا جلالی؛ مهدی همایی


2. بررسی خصوصیات کیفی سه ژنوتیپ گندم دوروم تحت تراکم‌های مختلف کاشت در اصفهان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 115-125

ایمان قدیه زرین آبادی؛ پرویز احسان زاده


3. ارزیابی ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم بر اساس شاخص های تحمل خشکی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 267-279

نسیم خاکسار؛ عزت اله فرشادفر؛ رضا محمدی