کلیدواژه‌ها = کود نیتروژن
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت زراعی علف‌های هرز مزارع گندم با تأکید بر یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) و خاکشیر (Descurainia sophia ( L.) Schur)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 507-519

سمیه حاجیها؛ مهدی مین‌باشی معینی؛ علیرضا پازکی؛ اسکندر زند


2. اثر مصرف کود نیتروژن، ارتفاع برش محصول اصلی برنج و زمان کاشت شبدر برسیم بر عملکرد و کیفیت دانه راتون و شبدر در کشت توأم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 149-163

الیاس رحیمی پطرودی؛ محمد رحمانی؛ حمیدرضا مبصر؛ حمید مدنی


3. اثر کود نیتروژن اضافی در تعدیل اثرات تنش خشکی در گندم نان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 25-37

مریم گل آبادی؛ اکبر قندی