دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واکنش برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) به کاربرد 6-بنزیل‌آمینوپورین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1401

10.22124/cr.2022.21446.1708

مهدیه سادات حسینی؛ هادی سالک معراجی؛ افشین توکلی؛ رضا فتوت


ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های کینوا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

10.22124/cr.2022.21275.1703

ابراهیم سوری لکی؛ بابک ربیعی؛ حسن مرعشی