دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی عملکرد، بهره‌وری آب و تحمل به خشکی ارقام سورگوم علوفه‌ای [Sorghum bicolor (L.) Moench] تحت روش‌ها و رژیم‌های مختلف آبیاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22124/cr.2023.23165.1744

محسن تواضع؛ داود حبیبی؛ فرید گل‌زردی؛ محمدنبی ایلکایی؛ فرزاد پاک‌نژاد