دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تخمین ارزش اصلاحی صفات آگروبیولوژیک ذرت (Zea mays L.) در شرایط نرمال و تنش شوری بر اساس نشانگر پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی (SNP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1400

گوهر افروز؛ رضا درویش زاده؛ هادی علی پور؛ جوزِ مارسِلو سوریانو ویانا؛ میترا رازی


2. تأثیر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1400

مجتبی یوسفی راد؛ هادی صفا


3. ارزیابی پایداری عملکرد ژنوتیپ‏های سورگوم دانه‏ای با استفاده از تجزیه AMMI در مناطق مختلف ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1400

عظیم خزائی؛ فرید گل زردی؛ مسعود ترابی؛ محمد تقی فیض بخش؛ علی آذری نصرآباد؛ لیلا نظری؛ احمد قاسمی؛ مهدی متقی


4. غربال ژرم‌پلاسم گندم نان و شناسایی منابع ژنتیکی مقاوم به زنگ قهوه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1400

مهدی زهراوی؛ سیدطه دادرضائی؛ محمد علی دهقان