مطالعه واکنش ارقام ذرت شیرین به علف کش های جدید سولفونیل اوره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

3 دانشجوی دکتری علوم علف‌های هرز دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی واکنش برخی ارقام ذرت شیرین و علف‌های هرز به علف‌کش‌های جدید سولفونیل اوره آزمایشی در سال 1391 در مرکز تحقیقات خراسان رضوی اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت از سه رقم ذرت شیرین شامل دانه طلایی KSC403su، مریت Merit و چیس Chase و کاربرد علف­کش­ها شامل نیکوسولفورون، نیکوسولفورون + بروموکسینیل + ام‌سی­پی­ای، فورام سولفورون، ریم سولفورون + نیکوسولفورون، مزوتریون+ اس-متولاکلر + تربوتیلازین به همراه دو شاهد وجین آلوده به علف هرز و عاری از علف‌های هرز بودند. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. میزان گیاه‌سوزی ذرت شیرین بر اساس روش EWRC ارزیابی و زیست توده ارقام ذرت شیرین و علف‌های هرز در 4 هفته پس از کاربرد علف‌کش­ها‌ اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که واکنش ارقام ذرت به علف‌کش بسیار متفاوت بود. رقم مریت با صد درصد گیاه‌سوزی و بدون بازیابی نسبت به علف­کش­های نیکوسولفورون، نیکوسولفورون + بروموکسینیل + ام‌سی‌پی­ای، ریم سولفورون و فورام سولفورون، به عنوان حساس‌ترین رقم، و ارقام طلایی و چیس با داشتن حداقل درصد گیاه‌سوزی (گاهاً تا 10 درصد) متحمل‌ترین ارقام به علف‌کش‌های مورد بررسی بودند. مزوتریون+ اس-متولاکلر + تربوتیلازین تنها علف‌کش قابل استفاده در رقم مریت بود. اثر علف­کش­ها بر قطر ساقه، تعداد برگ، وزن خشک تک بوته، ارتفاع بوته، طول بلال، قطر بلال، وزن دانه در بلال و وزن چوب بلال معنی‌دار بود. در بین ارقام، رقم چیس و مریت به ترتیب دارای بالاترین و کمترین وزن دانه بوته ذرت و رقم طلایی دارای وزن دانه متوسطی در بین این دو رقم بود. همچنین، نتایج نشان داد تمامی علف­کش­ها تراکم و وزن خشک علف‌های هرز تاج‌خروس، خرفه، پیچک، سلمه‌تره، اویارسلام و تاج‌ریزی را به طور معنی‌داری نسبت به شاهد بدون مبارزه کاهش دادند. به طور کلی می­توان گفت مزوتریون+اس-متولاکلر+ تربوتیلازین بهترین علف­کشی بود که ضمن کنترل مناسب علف‌های هرز بدون خسارت به ذرت شیرین در تمامی ارقام ذرت شیرین قابل استفاده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the reaction of sweet corn varieties to new sulfonylurea herbicides

نویسندگان [English]

  • Mahbubeh Nabizade 1
  • Majid Abbaspoor 2
  • Ali Asghar Chitband 3
1 Graduate Student in Weed Science, Azad University of Mashhad
2 Research Assist. Prof., Agricultural and Natural Resources Research Center of Khorasan Razavi
3 Ph.D Student in Weed Science, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

To evaluate the reaction of some sweet corn varieties to new urea sulfonyl and mixture herbicides, an experimental research based on a randomized complete block factorial design with three replications was conducted. The first and second factor were sweet corn variety and chemical control included nicosulfuron (Cruz), nicosulfuron (Cruz) + bromoxinyl+MCPA (brimicide MA), foramsulfuron (equip), Rimsulfuron +Nicosulfuron (Ultima), Mesotrion+ S-Metolacholor+ Terbuthlazine (Lumax 537.5 SE), with three cultivars of sweet corn including golden (KSC403su), Merit and Chase, weed free, weed infested with three replication in each block. Assessment rate included injury sweet corn on EWRC, sweet corn varieties and weeds biomass at 4 weeks after spraying. Merit variety was ruined by nicosulfuron, nicosulfuron+ bromoxinyl+MCPA, rimsulfuron and foramsulfuron +nicosulfuron application as susceptible cultivar, and Golden and Chase with minimum injury by these herbicides usage known as tolerance varieties. Mesotrion+ S-Metolacholor+ Terbuthlazine was only herbicide which applicable on Merit variety. The herbicides effect was significant on stem diameter, leaf number, plant dry weight, plant height, ear length, ear diameter, cob weight and grain weight per ear. The highest and lowest grain yield related to Chase and Merit varieties, respectively. Golden variety had medium grain yield between two varieties. Also, the result showed that red root pigweed, common purslane, binweed, common lambsquarter, purple nutsedge, black nightshad density and dry weight reduced by all of the herbicides compared control treatment, significantly. Totally, Mesotrion+ S-Metolacholor+ Terbuthlazine were only herbicide that applicable in all of sweet corn varieties without any injury to crop and high effect to all weeds control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grain yield
  • Herbicide sensitivity
  • Merit variety
  • Mesotrion+s-metolacholor+terbuthlazine
  • Nicosulfuron