نویسنده = قادری فر، فرشید
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی مکانی و زمانی کشت جو لخت در اراضی کشاورزی شهرستان گرگان

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 127-138

سمیرا رضوان؛ حسین کاظمی؛ فرشید قادری فر