نویسنده = حسینی، سارا
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی ماکروسکوپیک واکنش گندم دوروم به شوری طی دوره رشد رویشی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 319-331

سارا حسینی؛ وحیدرضا جلالی؛ مهدی همایی