نویسنده = جمالی، سالار
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نماتد نوک سفیدی برگ برنج (Aphelenchoides besseyi) روی خصوصیات کیفی رقم هاشمی

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 69-76

سیده زهره اسعدی؛ سالار جمالی؛ فاطمه حبیبی؛ صمد صبوری