نویسنده = فرهادیان عزیزی، شیوا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تناسب اراضی شهرستان گنبد کاووس جهت کشت جو دیم با استفاده از تحلیل‌ سلسله مراتبی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 437-450

شیوا فرهادیان عزیزی؛ حسین کاظمی؛ افشین سلطانی