نویسنده = چیت بند، علی اصغر
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه واکنش ارقام ذرت شیرین به علف کش های جدید سولفونیل اوره

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 239-254

محبوبه نبی زاده؛ مجید عباس پور؛ علی اصغر چیت بند


2. بررسی اثر میزان بذر بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو منظوره گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط اقلیمی خرم آباد

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 83-94

بهروز پروانه؛ علی اصغر چیت بند؛ احسان اله زیدعلی؛ منوچهر سیاح فر