نویسنده = اخوت، سید محمود
تعداد مقالات: 1
1. بیماری لکه‌قهوه‌ای برنج و شناسایی قارچ‌های ایجاد کننده آن در استان گلستان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 65-74

سید جواد صانعی؛ سید اسماعیل رضوی؛ سید محمود اخوت