نویسنده = محمدی، محتشم
تعداد مقالات: 1
1. برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات مرفوفیزیولوژیک گندم نان با استفاده از تلاقی‌های دای‌آلل

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 343-356

محتشم محمدی؛ پیمان شریفی؛ رحمت‌الله کریمی زاده؛ مظفر روستایی