نویسنده = اسداللهی شریفی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. کنترل شیمیایی علف‌های هرز شالیزار در شرایط آبیاری تناوبی

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-56

فرزانه اسداللهی شریفی؛ هاشم امین پناه؛ بیژن یعقوبی