نویسنده = حقیقی حسنعلیده، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. هتروزیس و تجزیه دای آلل برای عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک در برنج (Oryza sativa L.)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 331-341

علیرضا حقیقی حسنعلیده؛ عزت الله فرشادفر؛ مهرزاد الله قلی پور