نویسنده = حسینی، میرحسام الدین
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ لاین‌های موتانت برنج به تنش شوری در مرحله گیاهچهای با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای ریزماهواره

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 15-31

میرحسام الدین حسینی؛ بابک ربیعی؛ علی اکبر عبادی؛ مجتبی کردرستمی