نویسنده = رضوانی مقدم، پرویز
تعداد مقالات: 2
1. اثر روش های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بازده اقتصادی گندم

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 323-337

حمیدرضا کمیلی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مسعود قدسی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمدرضا جلال کمالی


2. بررسی آثار زیست محیطی نظام های تولید گندم در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-44

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ افسانه امین غفوری