نویسنده = امام، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ارقام و لاین های سورگوم (Sorghum bicolor L.) در شرایط تنش شوری با استفاده از شاخص های تحمل

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 285-299

احسان شاکری؛ یحیی امام؛ سید علی طباطبایی