نویسنده = سروش زاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. اثر سیستم‌های کشت و تغذیه برگی با کود روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آب مصرفی برنج

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 43-55

احمد رمضانی؛ علی سروش زاده؛ محمود صلحی