نویسنده = محمدی، سید ابوالقاسم
تعداد مقالات: 4
1. تنوع آللی ژن های زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین در گندم‌های پاییزه بومی ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 65-77

فاطمه شریعت؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ مجید نوروزی؛ مصطفی ولی زاده


2. اثر تنش شوری بر خصوصیات ریشه ارقام جو Sahara 3771 (متحمل) و Clipper (حساس) به شوری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 175-184

منیر میری‌کندری؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ علی بنده‌حق


3. شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با تجمع آهن در دانه جمعیت هاپلوئیدهای مضاعف جو

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 321-334

شیوا قیطران پورسهریق؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ بهزاد صادق زاده


4. کارایی نشانگرهای EST-SSR در تعیین تنوع و ساختار ژنتیکی توده های بومی جو

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 83-93

نیر عبدالهی سیسی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ سید سیامک علوی کیا؛ بهزاد صادق زاده