نویسنده = دوراک، جان
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی پاسخ به تنش شوری در برخی ارقام گندم نان به کمک شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 145-157

معصومه کنفی لسکوکلایه؛ حمید دهقانی؛ جان دوراک


2. ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های گندم نان با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 103-114

امیر قلی‌زاده؛ حمید دهقانی؛ جان دوراک