کلیدواژه‌ها = ماده خشک
بهینه‌سازی تولید ارزن پروسو با توجه به تاریخ کاشت و تجزیه و تحلیل رشد

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 77-97

10.22124/cr.2023.25514.1786

فاطمه قربان نژاد؛ محسن زواره؛ محمد رحمانی


ارزیابی عملکرد لاین‌های امیدبخش سورگوم [Sorghum bicolor (L.) Moench] دو منظوره دانه‌ای- علوفه‌ای در زمان‌های مختلف برداشت

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 135-147

10.22124/cr.2021.20609.1689

محمد ابراهیم خلیلیان؛ داود حبیبی؛ فرید گل‌زردی؛ فیاض آقایاری؛ عظیم خزائی


اثر سطوح کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی ارقام سورگوم علوفه ای در چین های برداشت

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 241-253

گیلوا احمدی مطلق؛ مجید مجیدیان؛ غلامرضا محسن آبادی؛ عزیز فومن؛ علی اعلمی