کلیدواژه‌ها = کود شیمیایی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر منابع مختلف کودی بر ویژگی‌های کیفی ذرت علوفه‌ای تحت تنش کم آبی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 43-54

10.22124/c.2019.12244.1453

فرزاد قدرتی آورسی؛ جلال جلیلیان؛ سینا سیاوش مقدم


2. بررسی مدیریت تلفیقی کودهای شیمیایی، کمپوست و رژیم آبیاری بر ویژگی‌های زراعی و عملکردی برنج رقم هاشمی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 301-313

10.22124/c.2018.4431.1177

تیمور رضوی پور؛ علیرضا آستارایی؛ امیر لکزیان؛ حجت امامی؛ مسعود کاوسی