کلیدواژه‌ها = پایداری عملکرد
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه پایداری ژنوتیپ های امید بخش جو با استفاده از تجزیه AMMI در مناطق سرد ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 249-261

احمد رضا کوچکی؛ بهزاد سرخی؛ محمد رضا اسلام زاده حصاری