نویسنده = دستان، سلمان
تعداد مقالات: 1
1. مستندسازی فرآیند تولید ارقام بومی برنج در دو روش کاشت رایج و نیمه‌مکانیزه در استان مازندران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 485-502

سلمان دستان؛ افشین سلطانی؛ سید مجید عالیمقام