نویسنده = شیرزادیان، رضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه فیلوژنی و بیان ژن های پلی آمین اکسیداز (PAO) در ذرت (Zeamays L.)

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-96

امین عابدی؛ محمد مهدی سوهانی؛ رضا شیرزادیان