نویسنده = امین‌پناه، هاشم
تعداد مقالات: 3
2. کنترل شیمیایی علف‌های هرز شالیزار در شرایط آبیاری تناوبی

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-56

فرزانه اسداللهی شریفی؛ هاشم امین پناه؛ بیژن یعقوبی


3. بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد و پایداری تعدادی از ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از روش بای‌پلات

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 411-421

علی محدثی؛ رحمان عرفانی؛ پیمان شریفی؛ هاشم امین‌پناه؛ ابوذر عباسیان