کلیدواژه‌ها = کنترل شیمیایی
ارزیابی مزرعه‌ای چند قارچ کش در کنترل بیماری سیاهک دروغی برنج

دوره 4، شماره 4، دی 1393، صفحه 279-292

فریدون پاداشت ‌دهکایی؛ لیلا نوربخش گیگلو؛ سید علی الهی‌نیا؛ سمیه داریوش؛ حسن پورفرهنگ


مقایسه کارآیی قارچ‌کش ترکیبی‌تری سیکلازول + تیوفانات متیل با قارچ کش‌های متداول در کنترل بیماری بلاست برنج در شمال ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 317-328

فریدون پاداشت ‌دهکایی؛ وحید خسروی؛ ابراهیم دودابی‌نژاد؛ حسن پورفرهنگ؛ سمیه داریوش