کلیدواژه‌ها = اثر متقابل ژنوتیپ × محیط
پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های گندم نان با استفاده از تجزیه AMMI و GGE بای‌پلات

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 147-165

10.22124/cr.2023.23333.1746

مهدی احیائی؛ خداداد مصطفوی؛ فرشاد بختیار؛ عبداله محمدی


ارزیابی پایداری عملکرد ژنوتیپ‏ های سورگوم دانه‏ای با استفاده از تجزیه AMMI در مناطق مختلف ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 77-88

10.22124/cr.2021.19921.1675

عظیم خزائی؛ فرید گل زردی؛ مسعود ترابی؛ محمد تقی فیض بخش؛ علی آذری نصرآباد؛ احمد قاسمی؛ لیلا نظری؛ مهدی متقی


تجزیه پایداری لاین های پیشرفته جو در اقلیم گرمسیری گچساران

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 261-272

بهروز واعظی؛ جعفر احمدی؛ علیرضا پورابوقداره