اثر محدودیت آبیاری و کاربرد کودهای زیستی و نانوسیلیکون بر عملکرد و برخی ویژگی های بیوشیمیایی گندم

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 285-298

10.22124/cr.2021.18682.1645

فرناز احمدی نورالدین وند؛ رئوف سید شریفی؛ سید عطاله سیادت؛ راضیه خلیل زاده


بررسی بیان تعدادی از ژن های مرتبط با تحمل به خشکی در برنج (Oryza sativa L.)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 299-314

10.22124/cr.2020.14616.1563

محمد محسن زاده گلفزانی؛ سمانه آقای پور لیمویی؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ شاپور عبدالهی


غنی‌سازی آرد گندم با سبوس برنج هیدروترمال شده: بررسی ویژگی‌های رئولوژیک خمیر

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 313-322

10.22124/cr.2021.19405.1660

ماندانا طایفه؛ سید احمد شهیدی؛ جعفر محمدزاده میلانی؛ سید مصطفی صادقی


ارزیابی لاین های خویش آمیخته نوترکیب برنج (Oryza sativa L.) ایرانی به تنش شوری در مرحله رویشی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 315-330

10.22124/cr.2020.15549.1555

سیده مینو میرعرب رضی؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ حسین صبوری؛ بابک ربیعی؛ حسین حسینی مقدم


کاربرد نانو و نیترات آهن در کشت مخلوط گندم و نخود: رهیافتی به سمت کشاورزی پایدار

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 323-338

10.22124/cr.2021.18869.1650

لیلا سلیمانپور؛ سید محمدباقر حسینی؛ لیلا مأمنی؛ مصطفی اویسی


بررسی کارایی علف کش بیس پیریباک سدیم SC42% در کنترل علف های هرز برنج (Oryza sativa L.)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 331-345

10.22124/cr.2020.15096.1539

سمیه تکاسی؛ مرتضی نورعلیزاده اطاقسرا؛ روح اله فائز


ارزیابی زراعی و اقتصادی روش‌ها و تاریخ‌های مختلف کاشت ارقام سورگوم علوفه‌ای [Sorghum bicolor (L.) Moench]

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 343-358

10.22124/cr.2022.22729.1735

فرید گل‌زردی؛ هرمز اسدی؛ عظیم خزائی؛ علی ماهرخ؛ وحید رهجو


تجزیه ژنتیکی عملکرد علوفه و صفات مرتبط در ارزن مرواریدی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 351-362

10.22124/cr.2021.18996.1651

رضا عطایی؛ فرید گل زردی؛ محمد رزمی چرمخوران


صفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی و ارتباط آن با نشانگر AFLP در ژنوتیپ‌های گندم نان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 359-371

10.22124/cr.2020.15854.1575

فرزاد آهک پز؛ اسلام مجیدی هروان؛ مظفر روستایی؛ محمد رضا بی همتا؛ سلیمان محمدی


کارایی لاین های خالص ذرت (Zea mays L.) از لحاظ جذب و مصرف فسفر خاک

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 385-399

10.22124/cr.2020.14930.1532

مریم رزمجو؛ رضا درویش زاده؛ هادی علی پور؛ ابراهیم سپهر


بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم گندم نان تحت شرایط تنش شوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22124/cr.2023.23556.1753

یوسف ارشد؛ مهدی زهراوی؛ علی سلطانی