نویسنده = حبیبی، فاطمه
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر نماتد نوک سفیدی برگ برنج (Aphelenchoides besseyi) روی خصوصیات کیفی رقم هاشمی

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 69-76

سیده زهره اسعدی؛ سالار جمالی؛ فاطمه حبیبی؛ صمد صبوری


3. بررسی خواص ژلاتینی شدن ارقام برنج ایرانی با روش گرماسنجی افتراقی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 95-105

فاطمه حبیبی؛ آسیه یحیی زاده؛ مریم حسینی چالشتری؛ کبری تجددی طلب