کلیدواژه‌ها = قطع آبیاری
تعداد مقالات: 2
1. انتخاب ژنوتیپ های برتر گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از شاخص های گزینشی تحت شرایط تنش خشکی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 171-183

مریم درانی نژاد؛ قاسم محمدی نژاد؛ بابک ناخدا


2. تاثیر امواج التراسونیک و تنش خشکی بر برخی صفات ذرت

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 275-284

مریم سالمی نسب؛ منوچهر قلی پور؛ حسن مکاریان؛ حسن آریانی محمدی