کلیدواژه‌ها = سازگاری
تعداد مقالات: 6
1. بررسی عملکرد دانه و پایداری عملکرد ارقام گندم معرفی شده در بیش از نیم قرن اخیر در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 157-167

هادی علی پور؛ حسین عبدی؛ یوسف رحیمی؛ محمدرضا بی همتا


3. بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد و پایداری تعدادی از ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از روش بای‌پلات

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 411-421

علی محدثی؛ رحمان عرفانی؛ پیمان شریفی؛ هاشم امین‌پناه؛ ابوذر عباسیان


4. تجزیه پایداری لاین های پیشرفته جو در اقلیم گرمسیری گچساران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 261-272

بهروز واعظی؛ جعفر احمدی؛ علیرضا پورابوقداره


5. توزیع جغرافیایی ژن های بهاره سازی در ارقام و لاین های گندم ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 159-175

سید حمیدرضا رمضانی؛ محسن ابراهیمی؛ حبیب اله قزوینی؛ محمدرضا جلال کمالی