نویسنده = یعقوبی، بیژن
تعداد مقالات: 2
1. قابلیت رقابت علف هرز پیزور دریایی (Bolboschoenus planiculmis) با ارقام برنج هاشمی و خزر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 185-198

زهره قجقی؛ المیرا محمدوند؛ بیژن یعقوبی؛ جعفر اصغری


2. کنترل شیمیایی علف‌های هرز شالیزار در شرایط آبیاری تناوبی

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-56

فرزانه اسداللهی شریفی؛ هاشم امین پناه؛ بیژن یعقوبی