دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 49، اسفند 1402، صفحه 301-400 
شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های اثرگذار بر تاب‌آوری شالیکاران استان گیلان

صفحه 315-329

10.22124/cr.2024.26768.1810

محمد کریم معتمد؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ پریسا خلیق خیاوی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ فاطمه عسکری بزایه؛ فاطمه هودنه دافچاهی


اثر تنش گرما بر ارقام و لاین‌های ایزوژن نزدیک گندم

صفحه 331-349

10.22124/cr.2024.26382.1804

سارا کیانپور؛ افراسیاب راهنما؛ علی منصفی؛ روح‌اله عبدالشاهی


شناسایی طیف فاکتورهای پرآزاری/ناپرآزاری در جمعیت‌های قارچ Blumeria graminis f.sp. hordei عامل بیماری سفیدک پودری جو در مناطق مختلف ایران

صفحه 385-400

10.22124/cr.2024.26130.1799

رضا اقنوم؛ محمدعلی دهقان؛ محسن یاسایی؛ حسام مفیدی؛ کمال شهبازی؛ محمد دالوند؛ حمید رضا نیکخواه